Fruiteria s’Hortolà

Tornar a Fruites i Verdures

Fruiteria s’Hortolà

Mòduls nº 120 121 122

Una fruiteria completa amb una secció especial per les patates i els tubèrculs. Són productors i tenen el seu propi hort, motiu pel qual la fruita i verdura de temporada són pròpies. Els divendres, a més, obren fins a les 19 h.

Tel. 669 402 971

info@shortola.com

shortola.com