Pescados Ferragut

Tornar a Peixos i Mariscs

Pescados Ferragut

Mòduls nº 19BC

Na Petra es sincronitza amb el seu germà Juan, a la parada del costat. En Juan complementa l’oferta de na Petra i viceversa. Ella hi és a l’Olivar des de 1996 i s’especialitza més en peixos de barca, alhora que en Juan cobreix els peixos més grans. Tots dos compten amb l’ajuda d’un altre germà amb barca pròpia, al Molinar.

Tel. 654 531 219/20

j.ferragut20@gmail.com