Antonia Zanoguera

Tornar a Carns i Aus

Antonia Zanoguera

Mòduls nº 45 46

Antonia Zanoguera du tres generacions especialitzant-se en especejament, arrebossats i farcits d’aus, caça major i menor, senglar, cérvol, faisans i perdius. Els divendres obre fins una mica més tard.

Tel. 971 71 34 07