Sushi Yoko

Mòduls nº 6ABC 7ABC 8A

Local gastronòmic especialitzat en sushi amb una oferta molt variada i fresca, amb sala pròpia per a degustacions al local.

Tel. 871 711 725 / 871 954 055

restaurantesushiyoko.es